Atribuïda falsament a Gaudí una imatge del rebesavi del cantautor

Publicado el mayo 5, 2016

No és Antoni Gaudí, és Josep Mestres, el meu rebesavi !

Josep Mestres

Josep Mestres

Ben perplex em vaig quedar el passat dilluns 9 de maig, en obrir La Vanguardia i trobar-me, a doble pàgina,  una fotografia del meu rebesavi, Josep Mestres. Però la meva perplexitat va augmentar quan vaig llegir que el personatge retratat es confonia amb Antoni Gaudí. Inmediatament vaig anar a contrastar els documents i fotografies que tinc del meu avantpassat  i quan ja estava a punt d’enviar una nota informant de la falsedat, el dissabte 14 de maig La Vanguardia publicava un nou article on exposava els seus dubtes sobre la identitat del personatge retratat, afirmant que “podria” tractar-se de Josep Mestres,  suposició que jo vull corroborar.

El meu besavi, Josep Maria Mestres Borrell.

El meu besavi, Josep Maria Mestres Borrell, amb uniforme de gala.

A casa sempre hem vist fotografies d’aquest il·lustre enginyer industrial de venerable presència. El meu avi es referia a

Toni Subirana de nen amb el seu avi, Josep Maria Mestres Araguás.

Toni Subirana de nen amb el seu avi, Josep Maria Mestres Araguás.

ell com “El padre eterno” per les seves barbes blanques que en la seva vellesa les duia molt llargues. El seu fill, Josep Maria Mestres Borrell, també va ser enginyer industrial, així com el meu avi, Josep Maria Mestres Araguás, que va ser inspector general d’indústria i energia. El nom de Josep Maria Mestres continúa fins a la cinquena generació, car el portava el meu oncle, que malauradament va morir molt jove, i el porta el fill d’aquest. Josep Mestres és també el pare del conegut pintor Félix Mestres.  Wikipedia Félix Mestres

Bé, tant de bo, això serveixi per rescatar la nissaga d’aquests il·lustres enginyers industrials.

Les seves despulles i les dels seus descendents descansen a la tomba familiar, d’estil egipci, del Cementiri de Montjuïc on com a única inscripció posa “Consorts Josep Mestres Concepció Borrell y família”.

Josep Mestres amb la seva característica barba blanca.

Josep Mestres amb la seva característica barba blanca.

Aquí podreu trobar una breu semblança del meu rebesavi, Josep Mestres.

Toni Subirana a la tomba familiar del cementiri de Montjuïc

Toni Subirana a la tomba familiar del cementiri de Montjuïc

Nota biogràfica de la Reial Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona

Toni Subirana, a casa seva, amb una fotografia del seu rebesavi.

Toni Subirana, a casa seva, amb una fotografia del seu rebesavi.

 

 

 

Primer article publicat a La Vanguardia

Article de rectificació de La Vanguardia

Comunicat de la Universitat Politècnica de Catalunya

©Antonio Subirana Mestres

 

 

 

 

Primer aticle aparegut a La Vanguardia.

Primer aticle aparegut a La Vanguardia…

a doble pàgina

…a doble pàgina

La Vanguardia rectifi

La Vanguardia rectifica

Tags: , ,

Categorías: CUALQUIER TIEMPO PASADO


Comentarios cerrados